Karriere2018-08-15T13:27:08+00:00

Vår kultur

BlueTree-kulturen inneholder mange forskjellige elementer. Det handler om å alltid lete etter nye måter å tjene og forbedre livene til alle vi kommer i kontakt med. Det handler om å bygge relasjoner der vi behandler hverandre som familie. Det handler om samarbeid og moro og være ydmyk. Det handler om vekst, både personlig og profesjonelt. Det handler om å oppnå det umulige med færre ressurser. Det handler om åpenhet, våge mer, og ikke å være redd for å gjøre feil. Men mest av alt handler det om å ha tro på at hvis vi gjør det rette, vil vi i det lange løp lykkes og bygge noe godt.

Flat organisasjon

Kultur av frihet og ansvar, innovasjon og selvdisiplin. Tenk deg om hver person på BlueTree er noen du respekterer og lærer fra.
Organisasjonen eksisterer slik at oppgaver kan styres, støttes støttet og mål oppnås. Struktur styrer og kontrollerer strømmer av menneskelig interaksjon og aktivitet. På BlueTree valgte vi en flat full maskestruktur, hvor alle kan kommunisere direkte med noen. Viktige beslutninger blir utsatt for en lagstemme.
Bygg styrke som kan utnytte mulighetene: Styrken er bygget av kvalitetsledelse, felles visjon, bedriftskultur og metoder, selvdisiplinert folk og suksess for å få det beste ut av folk som har nødvendig informasjon.

Ledige stillinger.

BlueTree kan tilby gode utviklingsmuligheter i et selskap som utvikler innovative og kreative IT-løsninger.

La oss snakke.

 Registrer deg nå, vi vil holde deg oppdatert: